Stilgezet: Hebreeën 10:19 - Zomaar

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:19

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom …

Denk je in – er loopt een joodse christen door de grote voorhof van de tempel, tussen alle bezoekers door.

Hij loopt de brede trappen op langs het bordje met ‘Voor heidenen verboden’. Hij mág doorlopen, hij is jood. Nu komt hij in de voorhoven voor de offeraars. Overal staan mensen met offerdieren in de rij. Maar hij heeft niets bij zich: hij heeft geen offer meer nodig. Nu staat hij voor het brandofferaltaar. Verder mag hij niet – dit is het heilige terrein van de priesters. En naar binnen in het Heilige mag hij zeker niet! Daar mogen zelfs de priesters niet zomaar komen.

Denk je in, dat zo’n christen vol heilige vreugde toch doorloopt. Zonder schroom rechtstreeks door naar het Allerheiligste …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?