Stilgezet: Hebreeën 10:18 - Gewaagd

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:18

Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Dat iemand dit zomaar durfde op te schrijven! Dat was politiek uiterst gevaarlijk in de dagen dat de zeloten zich opmaakten voor hun grote oorlog tegen Rome – een oorlog met de tempel als middelpunt. Wie durft dan beweren dat offers niet meer nodig zijn, en de tempel dus ook niet? Kijk maar uit dat er geen spion in je samenkomst zit als je deze brief voorleest!

Trouwens, ook veel christenen zouden dit niet nazeggen. Ze hadden altijd vol eerbied naar de offers gekeken. En ze keken met des te meer eerbied, nu ze wisten van Christus’ bloed. Zo’n dier begreep er niets van, maar Jezus had vrijwillig zijn hals gebogen voor het offermes. Zo’n betekenisvol ritueel schaf je niet af!

Wat bijzonder, dat God zelf er een eind aan maakte in het jaar 70 …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?