Stilgezet: Hebreeën 10:17 - Niet aan denken

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:17

…en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’

Dat zeg ik ook wel eens tegen mezelf, als ik niet slapen kan: ‘Niet meer aan denken.’ Maar dat lukt maar zelden. Vooral akelige herinneringen dringen zich telkens weer op. Hoe zou dat bij God de HEER zijn? Zou Hij er ook moeite mee hebben om de pijnlijke herinnering aan mijn zonden van zich af te zetten …? Nee, Hij is God, ik moet Hem niet met mezelf vergelijken. Als Hij ergens niet meer aan wíl denken, dan laat Hij het ook werkelijk achter zich. En dat wil Hij van harte – alleen al omdat Hij zo eerlijk is: betaald is betaald, door mijn lieve Zoon nog wel, beter kan niet. En dus is er niemand die beter weet hoe het was dan Hij. En niemand die het royaler los kan laten dan Hij.

Hij denkt er echt niet meer aan.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?