Stilgezet: Hebreeën 10:12 - Staan of zitten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:12

De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten …, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen.

Een priester die officieel kan gaan zitten! Dat is ongehoord. Priesters staan altijd bij het altaar. Of ze lopen er eerbiedig naar toe. Ze heffen de schaal, ze plengen langzaam het bloed, ze leggen hout op het altaar, ze schikken de offerdieren erop – aldoor staan ze. Ook bij het reukofferaltaar. Niemand gaat zitten om tevreden toe te kijken hoe het offer brandt. Pas als hun dienst is afgelopen, mogen ze in het priesterverblijf erbij gaan zitten.

Maar Jezus Christus kwam met zijn offerbloed naar God toe – en Hij werd uitgenodigd om plaats te nemen. Op de ereplaats rechts naast God zelf. Dan heb je kennelijk iets héél goed gedaan.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?