Stilgezet: Hebreeën 10:11 - Morgen weer

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:11

De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij …

Vanuit de hemel moest dat inderdaad een merkwaardig gezicht zijn, die jaren na Christus’ opstanding: daar beneden in Jeruzalem waren elke dag de priesters druk bezig met het verzoenen van de zonden – en dat was allang gebeurd! De priesters keken er zorgelijk bij (als ze er tenminste over nadachten), want hoeveel dieren er ook aangevoerd werden, hoeveel schalen bloed ze ook tegen het altaar plengden, het was nooit genoeg. Morgen moest het weer en overmorgen ook. Was er dan niemand die zei: die christenen beweren dat het Grote Offer volbracht is, zou dat nu werkelijk zo gek zijn? Nee hoor, iedereen ging door. Zorgelijk, dat wel.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?