Stilgezet: Hebreeën 10:10 - Gods wil

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:10

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Dáár kwam Jezus Christus naar voren. Hij had niets in zijn handen, geen offerschaal, geen wierook, geen bloed. Hij kwam zelf. Zijn hele lichaam was een offer. Zijn geest ook, al zijn verlangens, al zijn talenten. Elke dag van elke week. Hij hield geen vijf minuten voor zichzelf, alles was voor Vader. En voor ons. Dat kan alleen maar als je dat vrijwillig doet, anders is het niet vol te houden. En dat was het precies bij Jezus. Hij wilde wat zijn Vader wilde, niet uit plichtmatige trouw, maar omdat Hij niets liever wilde dan dat.

En samen wilden Zij niets liever dan ons heiligen, ons volkomen opnemen in hun eigen zuivere toewijding. En wat Zij wilden is gelukt. Dit hoeft nooit meer over.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?