Stilgezet: Hebreeën 10:1 - Kracht

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:1

Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont …, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.

Zeg dat niet tegen een Jood uit de dagen van deze brief! Natuurlijk wisten ook de Joden wel dat een dierenoffer op zichzelf geen wezenlijke verzoening kan geven. Maar, zeiden zij, dat kan wel als God die kracht eraan verleent. Het gaat om een Goddelijke beslissing – en dan kan alles. En waag het niet om te beweren dat het offer in de tempel geen volmaaktheid brengt!

Maar als God nu eens besloten heeft een nog groter offer te brengen? Een offer waaraan Hij niet eens kracht hoeft te verlenen omdat het in zichzelf al zoveel kracht heeft? Kracht van Goddelijke liefde? Ja, zo’n offer kan mij zéker tot volmaaktheid brengen …

PDF Print Stuur door