Stilgezet: Hebreeën 1:9 - Scepter

Uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap

De scepter is een koninklijk symbool. Meestal ligt die fraaie stok rustig in de schoot van de koning. Of, in een meer modern beeld: hij ligt rustig op tafel tijdens de beraadslagingen. Maar op het moment dat het besluit valt, pakt de koning die scepter op, strekt zijn arm en spreekt de beslissende woorden. Als Koning Christus de scepter strekt wat zie je dan op de publieke tribune, volgepakt met gestorvenen uit alle eeuwen? Zie je daar strakke gezichten, fronsende wenkbrauwen? Nee, je ziet alleen maar bewondering. Alwéér zon besluit vol pure eerlijkheid! Nee, Christus gaat niet de makkeli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?