Stilgezet: Hebreeën 1:9 - Bruidegom

Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat

Dit is een fragment uit Psalm 45, gedicht voor een koninklijke bruiloft. De hofdichter stapelt lof en prijs op elkaar voor die fiere koning, die daar in vol ornaat naast zijn bruid staat. Wat een held, wat kunnen we nog een geduchte daden van hem verwachten! Mogelijk is hij nog niet zo lang koning, maar hij heeft zich al bewezen: gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat Als deze koning moet beslissen, dan kiest hij voor rechtvaardigheid, ook al kost hem dat geld of pijn. En zijn keuze is van zijn gezicht af te lezen: bij een rechtvaardig voorstel lichten zijn ogen waarderend op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?