Stilgezet: Hebreeën 1:5 - Warm

Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt? Of: Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon?

Nu ja, de engelen sámen worden weleens als Gods zonen aangeduid. In Job 1 bijvoorbeeld. Maar dan voelt iedereen dat het gaat om personen die horen bij Gods directe omgeving, die bij Hem kind aan huis zijn. Geen enkele engel zal ooit van God horen: Jij bent mijn zoon! zeker niet op die toon vol warme herkenning en waardering, zoals ooit uit de hemel klonk toen Jezus zich had laten dopen: Dit is mijn lieve Zoon, met Wie Ik zo blij ben! Ja, laten we maar goed beseffen: als Vader en Zoon elkaar aanspreken als Zoon en Vader, dan klinkt daar altijd die warme waardering in mee. Dit is een Zoo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?