Stilgezet : Hebreeën 1:5 - Via Hem

Tegen wie heeft God immers ooit gezegd: Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon?

Dat is een citaat uit 2 Samuël 7. Dat is de profetie die Natan aan koning David mocht doorgeven: Fijn dat je een huis voor God wilt bouwen, maar dat zal niet jouw taak zijn. Integendeel, God zal een huis voor joú bouwen! Een koningshuis, een dynastie. Niet maar voor een beperkte bloeitijd, nee, altijd zal er een zoon van jou op de troon zitten. Ik neem hem persoonlijk onder mijn hoede, we zullen als vader en zoon zijn Wat zal David vaak verwonderd doorgemijmerd hebben over deze belofte. En vooral over die warme toon. Vader en zoon! Waar haalt God die innigheid vandaan voor brutale mensj …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?