Stilgezet: Hebreeën 1:14 - Redding erven

Zijn de engelen niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?

Letterlijk staat er zoiets als degenen die de redding zullen erven. Dat is een rare combinatie van woorden: als je iets erft, gaat het om tastbaar bezit waar je recht op krijgt. En als je gered wordt, dan gaat het juist om ellende waaruit je weg wilt. Toch staat die combinatie er niet voor niets. Betekent dit soms, dat je op de een of andere manier het recht krijgt om ooit uit de ellende weg te komen? Je hebt de notariële akte al in je kluisje liggen: Deze persoon, XX, mag op datum YY de ellende van dit zondige bestaan achter zich laten. Getekend met bloed, door Jezus Christus zelf. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?