Stilgezet: 1 Samuël 30:8 - Vraag

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

1 Samuël 30:8

Abjatar kwam met het priestergewaad en David raadpleegde de HEER: ‘Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen?’ ‘Ja,’ antwoordde de HEER. ‘Achtervolg hen; je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden.’

Het priestergewaad was dus niet geroofd. Abjatar had het blijkbaar bij zich, toen David met zijn mannen meetrok in het Filistijnse leger. Dat geeft te denken. Want op dit priestergewaad zit het borstzakje met de Urim en de Tummim, waarmee je de HEER kon raadplegen. En dat was vooral bestemd voor het voeren van de ‘oorlogen van de HEER’. David was echt van plan gewe …
Dit is 55% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?