Stilgezet: 1 Samuël 30:27 - Hulp

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

1 Samuël 30:27

Het betrof de oudsten van Betuël, Ramot-Negev en Jattir ... kortom alle plaatsen die David en zijn mannen tijdens hun omzwervingen hadden aangedaan.

Hier wordt een heel rijtje namen genoemd. Ook van plaatsen waarvan we de ligging niet kennen. Maar de wél bekende stadjes liggen allemaal aan de oostkant van Juda, tegen de bergwoestijn aan. Vanuit zijn schuilplaats heeft David kennelijk vaak in het geheim hulp gezocht in deze stadjes. Zonder steun van buiten kon hij niet overleven in de woestijn. Als hij in een stad de oudsten te vriend had, betekende dat een hele gemeenschap hem steunde – met water, voedsel en andere ­voor­r­aden.­ Dat was riskant, want Saul had die steden zwaar kunnen straffen! Maar ze durfden het risico te lopen en daarom worden hun namen met ere genoemd.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?