Stilgezet: 1 Samuël 28:4 - Defensief

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de been en sloeg zijn kamp op in het Gilboagebergte.

De Filistijnen hebben strijdwagens. En dus trekken ze niet de heuvels in als ze Israël willen aanvallen. Nee, hun leger trekt langs de zee naar het noorden en buigt dan vlak voor de Karmel af naar de vallei van Jizreël, waar de strijdwagens de ruimte hebben. Ook dit is grondgebied van Israël. Als Saul hen wil verjagen, zal hij een ongelijke strijd op de vlakte moeten aangaan.

Saul trekt ook naar het no …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?