Stilgezet: 1 Samuël 26:21 - De HEER trekt

Toen zei Saul: Ik heb verkeerd gedaan. Kom terug, David, mijn zoon. Ik wil je niet langer kwaad doen, want jij hebt vandaag mijn leven gespaard. Ja, ik ben dwaas geweest en heb ernstige fouten gemaakt.

En denk nu niet meteen: ja ja, dit hebben we al vaker gehoord, je meent er geen klap van. Aanvaard maar gewoon dat Saul dit meent. Hij geeft ronduit toe dat hij dwaas is geweest, dat hij ernstige fouten heeft gemaakt. Hier raakt de HEER zijn hart aan! Die demon van jaloezie en achterdocht moet wijken voor de macht van de Heilige Geest. Des te klemmender wordt de vraag, waarom de HEER die demon dan de kans heeft gegeven terug te komen. Maar dát is ons niet geopenbaard. Hier zien we heel herkenbaar dat ook bij diep doorvretende zonden de HEER dikwijls momenten van bezinning geeft. Hi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?