Stilgezet: 1 Samuël 26:19 - Hij mist mij

Maar als u door mensen bent opgestookt, moge de HEER ze dan vervloeken omdat ze mij uit Gods eigen land verdrijven ...

Nee, David kondigt geen stevige wraakacties aan over de mensen die hem zwartmaken bij Saul. Hij laat de wraak over aan de HEER. En hij weet dat de HEER hem ook werkelijk zál wreken. Want die zwartmakerij leidt niet alleen tot allerlei onrecht, die leidt er vooral toe dat David uit Gods land weggejaagd wordt. Ja, officieel leeft David nog op Judese grond. Maar hij moet het hart niet hebben om zich onder de mensen te wagen. En naar de tabernakel gaan is er al helemaal niet meer bij. Dat was kennelijk iets dat hem diep pijn deed. En tegelijk besefte hij: dat doet ook de HEER pijn. Hi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?