Stilgezet: 1 Samuël 26:16 - Kwalijk

jullie hebben niet gewaakt over je heer, Gods gezalfde.

Sinds het moment dat de jonge David zo onverwachts tot toekomstig koning gezalfd werd, moet hij heel veel nagedacht hebben. Niet alleen over zijn idealen voor dat koningschap straks, maar ook over zijn eigen houding tegenover de huidige koning. Ook Saul was door God aangewezen, dan kon je hem toch nooit minachtend benaderen. Zelfs niet als hij het er zelf naar maakte. Want hoe knullig ook, God zelf wilde hem hebben. Eerbied voor de koning is ten diepste: eerbied voor God. Zelfs als die koning alle eer naar zich toe trekt. En dus moet elke soldaat vol attente zorg zijn voor zijn koning. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?