Stilgezet: 1 Samuël 25:3 - Nakomeling

Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigaïl. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien; hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling van Kaleb.

Je voelt het al aankomen: deze man gaat moeilijkheden geven. En je hebt medelijden met deze vrouw, die dagelijks deze bruut moet verdragen. En dan te bedenken dat hij een nakomeling van Kaleb is. Wat had die man een groot geloof gehad! Hij had reuzen gezien en toch durven zeggen: de HEER brengt ons veilig in Kanaän. Veertig jaar later had hij op zijn oude dag de moed gehad om te zeggen: geef mij het bergland van Juda maar, waar die Enakieten wonen de HEER zal me wel helpen om ze te overwinnen. Waar is dat moedige geloof gebleven? Want hardheid is geen moed. In feite is het verkapte ang …
Dit is 52% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?