Stilgezet: 1 Samuël 25:13 - Woede

Allen gordden hun zwaard om, ook David zelf, en met vierhonderd man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op; tweehonderd man bleven achter om het kamp te bewaken.

Er klinkt geen protest bij Davids bevel: Te wapen! Voor al deze mannen is de maat van opgekropte woede vol. Dankzij Davids strakke discipline hebben ze zich al die tijd ingehouden, maar nu hun leider met besliste gebaren zijn gordel omgespt en zijn zwaard in de schede steekt, volgen ze hem met gretige grimmigheid. Die Nabal ként ons niet? Hij kent David niet? Nou, hij zal hem léren kennen! En kijk, daar heb je de leider: ook in zijn woede blijft David verstandig. Tweehonderd man blijven hier. Natuurlijk, knikken de mannen. Maar niemand zegt schuchter: Jij zei toch altijd dat we onze bo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?