Stilgezet: 1 Samuël 24:9 - Onderdanig

Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: Mijn heer en koning! Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei

Daar staat David ineens voor de ingang van de grot, nota bene, dezelfde David naar wie dit hele leger op zoek is! Wat een lef! Maar hij staat daar niet met de uitdagende fierheid van de rebel. Want hij roept Saul aan als zijn heer en koning en zodra Saul omkijkt, knielt David neer. Niet slechts op één knie, met een respectvolle neiging van het hoofd nee, hij valt neer op beide knieën, hij buigt diep neer tot hij met zijn voorhoofd de grond raakt. Dit is meer dan beleefdheid, dit is diepe onderdanigheid. En nu is hij ook helemaal afhankelijk van de goedgunstigheid van Saul. Denk je in, dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?