Stilgezet: 1 Samuël 24:9 - Kwetsbaar

Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: Mijn heer en koning!

Het heftige gefluister achter in de grot verstomt als Davids mannen zien hoe Saul zich opricht en zijn mantel weer omslaat. Merkt hij dat er een stuk afgesneden is? Nee, kennelijk niet, Saul loopt gewoon naar buiten, ze zien zijn silhouet verdwijnen. Merken de soldaten daarbuiten dan iets? Met ingehouden adem wachten David en zijn mannen op verontruste kreten. Maar nee En dan komt David overeind en loopt naar de uitgang van de spelonk. Daar staat hij, zichtbaar voor iedereen. Kwetsbaarder dan ooit er hoeven maar een paar fanatieke soldaten op hem af te springen en hij is binnen een paa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?