Stilgezet: 1 Samuël 24:4 - Niet nodig

Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen.

Drieduizend mannen sjouwen door de woestijn. In lange rijen, verkenners voorop, lastdieren in de achterhoede met extra bewaking. Ergens in het midden zal de koning zich bevinden. Richting Engedi gaat het, waar volgens betrouwbare inlichtingen David zich ergens verscholen houdt. Pauze onderweg. Bij een put? Knechten delen eten en drinken rond, verkenners brengen verslag uit, officieren overleggen. En Saul klimt een eindje omhoog naar de ingang van een spelonk. Een ruw muurtje maakt duidelijk dat hier wel eens schapen worden ondergebracht, gevaarlijke spleten hoeft hij dus niet te verwac …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?