Stilgezet 1 Samuël 24:23 - Messiaans

Maar zweer me bij de HEER dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. David zwoer wat Saul van hem vroeg.

Mooi hè, dat David deze eed aflegde. Hij heeft zijn vijand daarnet het leven gespaard, en nu belooft hij dat hij ook diens kinderen en kleinkinderen zal sparen. En je weet: dat meent hij van harte. Uit eerbied voor de goddelijke zalving die Saul ooit heeft gekregen, en omdat David zelf zielsveel van Jonatan houdt. Daarin laat David doorstralen hoe Gods liefde werkt. En daarin laat hij ook zien hoe de Messias later zal zijn. Als iemand zich tegen Hem keert, zou uitroeiing een passende straf zijn. Maar Christus houdt zich aan die eed van David: Hij zal het nageslacht van zijn vijanden nie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?