Stilgezet: 1 Samuël 24:21 - Vaste troon

Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden.

Dat zei Saul tegen David. Het bleek profetisch, want ja, David kreeg een stabiel koningschap van God ten geschenke. En toch kwamen er al gauw barsten in die stabiliteit. David droeg er zelf aan bij door zijn overspel en zijn eerzucht. Wat een negatieve gevolgen had dat voor Israël! Uiteindelijk moest David zelfs vluchten voor zijn eigen zoon. Ook in later tijden was het koningschap in Juda niet zo stabiel. Het gleed steeds verder af, en op een dag werd de laatste koning weggevoerd. Sindsdien zijn er wel paleizen in Jeruzalem gebouwd, maar nooit meer voor een Davidszoon. Het hoeft ook …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?