Stilgezet: 1 Samuël 24:2-Nieuwe moed

Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond
Kennelijk is het Saul gelukt de binnengedrongen Filistijnen weer te verjagen. Geweldig. Een paar weken heeft hij zich dus beziggehouden met zijn eigenlijke taak: Israël beschermen tegen vijanden. Een zegen voor het land. Je kunt het je voorstellen: overal dankbare mensen, een feestelijke intocht in Gibea, nieuwe moed, nieuwe plannen Is die obsessieve achterdocht tegen David nu weggezakt? In elk geval heeft David in deze periode geen poging gedaan om hem in de rug aan te vallen! Alle reden voor Saul om nu te denken: Waar maakte ik me eigenlijk druk om, het echte gevaar komt uit het ooste …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?