Steun voor kerken die samenwerken

AMERSFOORT - Samenwerkingsgemeenten binnen de 'kleine oecumene' moeten niet als probleemkerken of bijwagens aan het eigen kerkverband worden gezien, maar dienen juist gestimuleerd te worden hun samenwerking verder uit te bouwen.
Dat is de strekking van een voorstel dat vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is gedaan aan de andere twee kerken binnen de kleine oecumene, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Laatstgenoemde zijn er positief over, blijkt uit een aanvullend rapport dat de commissie die zich met kerkelijke eenheid bezighoudt, zaterdag voorlegt aan de eigen Landelijke Vergadering. Concreet omvat het voorstel een nieuw overlegorgaan van de drie kerken dat samenwerkingsgemeenten gaat dienen met passende regelgeving, advies en begeleiding. Doel is om zo ruimte te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?