Steun voor Afghaanse christenen in Kamer

DEN HAAG - Een ruime minderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet christenen en bekeerde ex-moslims zonder asielstatus niet langer naar Afghanistan terugstuurt.
Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie van de ChristenUnie gisteren heeft ingediend bij de ministers Verdonk (Vreemdelingenbeleid en Integratie) en Bot (Buitenlandse Zaken). De vragen zijn mede ondertekend door PvdA, SP, GroenLinks, D66, SGP en Groep Wilders. Aanleiding voor het verzoek ,,het terugkeerbeleid inzake Afghanistan te heroverwegen voor wat betreft de positie van christenen en bekeerde ex-moslims'' is de zaak Abdel Rahman. Deze tot het christendom bekeerde ex-moslim werd vanwege zijn geloofsovertuiging ter dood veroordeeld, maar na internationaal protest vrijgelaten. Rah …
Dit is 42% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?