Steenbloks breuk nog lang niet geheeld

GOUDA - Mag, ja m&243;et, een dominee in zijn preken het heil in Christus zonder onderscheid aanbieden aan alle kerkgangers? Of moet hij, wetend dat onder de 'geliefde toehoorders' naast schapen van de Goede Herder ook niet-uitverkoren 'bokken' kunnen zitten, Gods genadig 'welmenend aanbod' alleen verkondigen aan die uitverkorenen?
Het lijkt een spitsvondig theologisch woordenspel, maar dat is het niet. Als je, met Calvijn, leert dat er naast Gods uitverkorenen ook verworpenen zijn, moet je hun die weldaden van Christus aanbieden? Precies vijftig jaar geleden ontstond rond deze kwestie een forse scheur in de Gereformeerde Gemeenten. Die liep uit op een nieuw kerkverband: de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In jargon ook wel de 'uitgetreden' gemeenten genoemd, naast de 'synodale' Gereformeerde Gemeenten.Voorman in deze breuk was dr. Cornelis Steenblok, voorheen gereformeerd predikant. Hij studeerde in Kampen en aan d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?