Spannende kerkdiensten

Flink wat kerken bezinnen zich op hun identiteit en missie. Wie zijn we en waarom heeft God ons als kerk in het leven geroepen? Men is zich goed bewust van het feit dat zonder welomschreven identiteit en mission statement kerkelijke draadjes gauw losse eindjes blijven.
Bij een heldere missieomschrijving hoort ook een uitgesproken verlangen om met de Woordverkondiging niet over de hoofden van mensen heen te spreken, maar ieder zoveel mogelijk in Jip en Janneke-taal van de Here Jezus te vertellen. Een terecht streven, dunkt mij. We dienen wegen te zoeken om onze geloofshorizon zoveel mogelijk op één lijn te brengen met de &243;ngeloofshorizon van rand- en buitenkerkelijken. Ongelovige Harrie van drie hoog achter heeft geen idee van kerk en kruis en bekering. Maar niet alleen ongelovigen zijn gebaat bij gewone taal, ook christenen zelf weten vaak n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?