Slechts beperkte band met PKN

VOORBURG - Een op de zes Nederlanders, ongeveer 2,5 miljoen mensen, zijn lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Toch schaarde in 2004 slechts drie procent van de Nederlanders zich bij de categorie 'PKN', toen zij de vraag kregen voorgelegd tot welke kerkelijke gezindte zij behoren.
Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vergaarde via permanent onderzoek naar de leefsituatie van de Nederlanders. De Protestantse Kerk ontstond op 1 mei 2004 - dus gaandeweg het onderzoeksjaar - door een fusie tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen.Elf procent van de ondervraagde Nederlanders gaf aan Nederlands-hervormd te zijn. Een jaar eerder was dat dertien procent. Zes procent van de mensen noemde zich gereformeerd, hetzelfde percentage als een jaar eerder. De categorie 'gereformeerd' bevat ook leden van andere gereformeerde kerkgenootschappen dan d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?