Sabine van der Heijden verlaat Youth for Christ

Steeds minder jongeren staan vandaag negatief tegenover het christelijk geloof. Een van de redenen is dat ze eenvoudig geen negatieve ervaringen hebben opgedaan met 'de kerk'. Je mag dat inderdaad beschouwen als een positief neveneffect van de leegloop van de kerken in de afgelopen decennia, zegt Sabine van der Heijden.
Tegelijk heeft ze gemerkt dat jongeren opener staan voor relevante antwoorden op levensvragen. Het lijken twee gunstige voortekenen voor de toekomst als het gaat om jongeren en geloof. Maar voor de kerken heeft ze ook een waarschuwing: Zolang ze vasthouden aan structuren en tradities, zal het voor jongeren steeds moeilijker worden om zich - eenmaal tot geloof gekomen - aan te sluiten bij een kerk. Gisteren nam ze na vijftien jaar afscheid van haar werk bij Youth for Christ. In die tijd zag Van der Heijden veel veranderen in de overdracht van geloof aan jongeren. De succesformule van de koffieb …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?