Roeping vraagt nuchterheid

Geloof

BARNEVELD - Sterke roepingen, roepingen die de mist ingaan en twijfel aan het fenomeen. Dat is de oogst van een verzoek aan lezers om ervaringen met hun roeping in te sturen. Deze zomer een selectie van deze verhalen. Vandaag, ter inleiding, deel 1: wat is een roeping?

Hebt u een persoonlijke roeping ervaren? Massaal stuurden lezers hun antwoorden op deze vraag. Een groot aantal zegt zo'n ervaring te hebben gehad en zag deze op allerlei manieren bevestigd - door 'een stem van God', al dan niet in de vorm van Bijbelteksten, of van 'toevallige' gebeurtenissen. Anderen raakten het spoor van hun roeping bijster. Maar er kwamen ook reacties binnen van mensen die twijfelen aan het bestaan van een roeping. Anne van der Bijl gelooft niet in een specifieke roeping. 'Als ik daarop had gewacht, zou ik nog steeds gezeten hebben waar ik toen zat', zegt de oprichte …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?