Roep om vervroegde synode over Kampen

ZEIST - De vrijgemaakt-gereformeerde classis Utrecht wil dat er een vervroegde generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bij elkaar komt om zich te buigen over de kwestie Kampen-Noord.
Er ligt een verzoek van de Ich­thusgemeente in Kampen bij de komende synode om zich opnieuw te buigen over de breuk die in Kampen-Noord is ontstaan in 2004. De classis Utrecht vindt het echter te lang duren om tot 2008 te wachten en wil een vervroegde synodevergadering beleggen. Of die er komt, is nog de vraag. Er zijn twee regionale kerkvergaderingen (classes) nodig om een particuliere (provinciale) synode te verzoeken de oproep tot een vervroegde generale synode door te sturen naar de zogeheten samenroepende kerk, die de synode bij elkaar moet roepen. En er zijn ook weer twee verzoek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?