Rendement onderwijs ongetoetst

UTRECHT - De visitatiecommissie die de afgelopen twee jaar onderzoek deed naar de kwaliteit van het theologisch onderwijs, heeft haar oordeel over het rendement van de opleidingen uit haar eindrapport gehaald.
In eerdere concepten van de rapportage Godgeleerdheid van de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU, Kwaliteitsborging Nederlandse Universiteiten) werd het 'rendement' wel beoordeeld. Voor negen van de twaalf onderwijsinstellingen was het resultaat 'onvoldoende', maar de theologische universiteit in Apeldoorn (christelijk-gereformeerd) en Kampen (vrijgemaakt-gereformeerd) kregen als kwalificatie voldoende. Bij rendement gaat het om het percentage studenten dat afstudeert aan de faculteit of universiteit. Dit percentage wordt afgezet tegen zogeheten 'streefcijfers' die de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?