Religie kan ongeloof zijn, of navolging

UTRECHT - Veel geloof is eigenlijk ongeloof. Het sluit niet aan bij Gods openbaring, maar staat er haaks op. Toch wil God het geloof van mensen gebruiken om zich te laten kennen.

Onder meer dat spanningsveld verkent theoloog Edward van 't Slot (1973) in het proefschrift Openbaringsnegativisme (Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer) waarop hij vandaag promoveert aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Van 't Slot is protestants predikant in Zwolle. Aan de ene kant presenteert de promovendus de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968). In reactie op het verburgerlijkte cultuurchristendom van de negentiende eeuw, nam Barth na de Eerste Wereldoorlog een stevige positie in: geloof is een gave die een mens ontvangt op de momenten dat God persoonlijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?