Radicaal

De overtuiging van Mohammed B. dat hij Theo van Gogh moest vermoorden is voortgekomen uit zijn geloof, denkt ds. M. Oppenhuizen. ,,En je geloof gaat uit boven wat mensen vinden; de aardse rechter kan de hemelse rechter niet overtreffen. Het lijkt me dat christenen dat moeten kunnen begrijpen'', schrijft hij in Kerkklok, orgaan ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken in de classis Apeldoorn.
Aanleiding is de veroordeling tot levenslang van Mohammed B. ,,Het verschil tussen radicale moslims en overtuigde christenen is namelijk niet dat de een wel voor zijn geloof wil sterven en de ander niet. Jezus heeft gezegd: Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel (Matt. 5:11,12). Petrus en Johannes hebben tegen het Sanhedrin gezegd: Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? (Hand.4:19). En wanneer de apostelen l …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?