Raad toetst PKN aan belijdenis

DALFSEN - In de raad van advies voor het gereformeerde belijden, die gisteren door de synode van de Protestantse Kerk in Nederland is aangesteld, hebben behalve veertien protestanten ook een vrijgemaakt-gereformeerde, een christelijk-gereformeerde en een Nederlands-gereformeerde theoloog zitting.
De raad, die de protestantse synode gevraagd en ongevraagd van advies gaat dienen, gaat het beleid van de kerk toetsen aan de gereformeerde traditie en contacten onderhouden met andere gereformeerde kerken, zoals de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.De raad heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid, maar wel een in de protestantse kerkorde verankerde adviesfunctie. ,,Deze raad heeft in de Protestantse Kerk een belangrijke rol in het concretiseren van en het bewaren bij het gereformeerde belijden'', aldus een verklaring …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?