Provinciaal fonds voor Brabantse kerken

's-HERTOGENBOSCH - De provincie Brabant gaat een fonds instellen om beeldbepalende kerken in dorpen en stadswijken overeind te houden. Na een fikse discussie namen Provinciale Staten twee moties aan om zo'n kerkenfonds vorm te geven.
De provincie moet nog een inventarisatie maken welke kerken in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidie uit het fonds. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel geld nodig is voor het opknappen van Brabantse kerken en welke criteria er komen om voor provinciale steun in aanmerking te komen. De CDA-fractie opperde een post van 370.000 euro, gevonden op de begroting van Cultuur, aan te wenden als startbedrag voor het fonds.

De provincie neemt binnenkort contact op met de Brabantse bisdommen en de overige kerkgenootschappen, om nadere invulling aan het kerkenfonds te geven.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?