PROTESTANTSE KERK

Beroepen te Bedum (gereformeerd): B.J. Diemer te Bruchterveld, die dit beroep heeft aangenomen.
Aangenomen naar Hasselt (hervormd): M. Maas te Hellouw, die bedankte voor Ederveen (hervormd), Lienden (hervormd) en Rouveen (hervormd).Benoemd te Lelystad (voor pastoraat in de Protestantse Gemeente Dronten aan hen die zich verbonden voelen met gereformeerd belijden): J. Kommers te Lelystad (deze benoeming is in combinatie met zijn werk te Lelystad).Beroepbaar: kandidaat J.W. Korpelshoek, Overrijn 23, 2223 EP Katwijk aan den Rijn; kandidaat M.A. Vermet, Banckertplein 11, 4335 HA Middelburg; kandidaat R.J. de Vries, Oudeweg 38-4, 9711 TM Groningen.GEREF. KERKEN (VRIJG.)AfscheidOMMEN - 4 ma …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?