PROTESTANTSE KERK

Beroepen te Veessen (herv., deeltijd): J.C. Borst te Welsum; te Zeist (Noorderlichtgemeente): R.A. Bosch te Maastricht (studentenpred.); te Nieuweroord-Noord-scheschut: J. Prosman te Genderen.
Aangenomen naar Amsterdam (Vereniging van Vrijz. Protestanten): kandidaat mw. J.J. van der Vaart te Amsterdam.Bedankt voor Naaldwijk (herv.): E.J. de Wijer te Zoeterwoude. JubileaAMSTERDAM 20 april vijftig jaar hervormd predikant: ds. A.H. van den Heuvel. Predikant voor buitengewone werkzaamheden: algemeen-secretaris Oecumenische Jeugdraad in Nederland (1958), directeur Youth Department Wereldraad van Kerken (1960), directeur Communicatie en woordvoerder Wereldraad van Kerken (1965) en secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk (1972). In 1980 werd hij eervol ontheven uit z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?