PROTESTANTSE KERK

Ds. A.J. van der Schaft overleden
OMMEN Op 25 mei is ds. A.J. van der Schaft overleden. Abraham Jan van der Schaft werd geboren op 27 mei 1922 te Vlaardingen. Hij werd toegelaten tot het ambt van predikant, op grond van singuliere gaven. Op 58-jarige leeftijd, in 1981, werd hij gereformeerd predikant te Baflo. In 1986 ging hij naar de plaats Wolphaarstdijk, waar hij de gemeente een jaar lang diende. In 1987 ging ds. Van der Schaft met emeritaat, waarna hij nog in diverse gemeenten bijstand in het pastoraat verleende.

Ds. C.B. Roos overleden

ZWIJNDRECHT Op 25 mei is ds. C.B. Roos overleden. Cornelis Bastiaan Roos werd geboren op 11 mei 1934 te Dordrecht. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en werd in 1963 hervormd predikant in de Friese plaats De Kaag. Vervolgens stond hij te Gouda (1968), Amsterdam (1974) en Bilthoven (1988). In 1996 ging ds. Roos met emeritaat. Ds. Roos was onder meer lid en daarna preses van de generale synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Ook was hij lid van de radio-programmacommissie van de IKON.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?