Postmoderne apologeet moet verhalen en beelden gebruiken

ZOETERMEER - In de postmoderne tijd is het gebruik van argumenten minder belangrijk geworden voor een apologeet. Beelden en verhalen bieden daarentegen apologetisch gezien meer potentie dan in de moderne tijd.

Of we het postmodernisme nu goed of fout vinden, we moeten erkennen dat we in een postmodern klimaat leven. De manier waarop we het geloof uitleggen en verdedigen moeten we daarop aanpassen. Dat betekent dat redeneren en argumenteren mensen minder zegt dan in de moderne tijd. Dit betoog is van de Britse theoloog Alister McGrath, opgetekend in het Handboek apologetiek, waarvan de vertaling komende week verschijnt bij Uitgeverij Boekencentrum. McGrath biedt een toegankelijke inleiding in de apologetiek, de verdediging van het christelijk geloof. Hij leunt sterk op het werk van de 20e-eeuw …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?