Positieve houding tegenover nieuwe formulieren

NUNSPEET Het ziet ernaar uit dat de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken twee doopformulieren en een huwelijksformulier, opgesteld in moderner Nederlands, gaat vrijgeven voor gebruik in de eredienst.
Drie jaar geleden stuurde de toenmalige synode de formulieren voor een proef naar de gemeenten. De aangedragen wijzigingen stonden gisteravond op de agenda. Aan het eind een eerste besprekingsronde stelde geen synodelid voor de geschriften niet vrij te geven. Die zijn overigens niet bedoeld om de oude, klassieke, formulieren te vervangen. Ze dienen ter afwisseling, om tegemoet te komen aan rand- en buitenkerkelijke mensen die niet vertrouwd zijn met kerkelijke taal. Wel passeerde een groot aantal wijzigingen de revue, waaruit het verschil in ligging bij de chirstelijk-gereformeerden we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?