Pleidooi voor breed beraad binnen de kerk

BARNEVELD - Het is gewenst dat er een breed beraad binnen de kerken komt, waaraan theologen maar ook zo veel mogelijk kerkleden meedoen. Die zouden dan moeten praten over zaken waarover momenteel verschil van mening bestaat, zoals de houding van gelovigen tegenover de wereld, de spanning tussen geloven en beleven en de verschillende manier waarop met vernieuwingen wordt omgegaan.
Dat bepleit drs. G.J. van Middelkoop in het vrijgemaakt-gereformeerde weekblad De Reformatie. Het beraad zou volgens hem allereerst in de plaatselijke gemeente moeten worden gevoerd, maar sommige onderwerpen lenen zich meer voor een regionaal beraad. De gesprekken kunnen worden ondersteund door artikelen in de kerkelijke pers.Het doel van het beraad moet volgens Van Middelkoop zijn ,,het uitzetten van weten die bijbels-verantwoord zijn. We kunnen die uitbakenen en piketpaaltjes slaan: dáár moeten we niet zijn, maar we moeten het binnen déze lijnen zoeken.''MondigheidIn het artikel constateert …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?