Plaisier wil nieuw belijdenisgeschrift

KAMPEN - Het is tijd voor een nieuw, actueel belijdenisgeschrift. Na de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen, zou de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) daar een voortrekkersrol in moeten spelen. Dat zei algemeen-secretaris dr. B. Plaisier gisteren in Kampen. De nieuwe belijdenis zou volgens hem kort, krachtig, praktisch en missionair moeten zijn.
Plaisier sprak bij de opening van het academische jaar op de synodaal-gereformeerde Theologische Universiteit. Hij wees op het belang van belijdenisgeschriften voor de nieuw te vormen PKN, al stond hij ook stil bij de scheuringen die ruzies om deze geschriften in het verleden hebben veroorzaakt.,,Ik betreur het dat de waardevolle functie van het belijden voor velen in onze kerken naar de achtergrond is gedrongen'', zei Plaisier, doelend op bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. ,,Bij belijden denken zij aan formuleringen van de christelijke leer in een taal en in ca …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?