PKN schrapt niet in artikel 36

LUNTEREN - De Protestantse Kerk wijzigt artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet.
De synode wees vrijdagavond in Lunteren een bezwaarschrift af dat was opgesteld door gereformeerd emeritus-predikant dr. C. van de Vate en doorgestuurd door de gereformeerde classis Bommel-Tiel. Volgens Van de Vate is de zinsnede dat de overheid tot taak heeft alle afgoderij en valse godsdienst te weren en uit te roeien, in strijd met de Bijbel en moet dit gedeelte uit het artikel worden geschrapt. Slechts vijf synodeleden waren het met hem eens. Diaken E. de Vries, aankomend stadsdeelraadbestuurder in Amsterdam, gaf aan dat de tekst geen enkele betekenis had voor zijn dagelijks werk. Hij w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?