Paus wil onderzoek naar vrouwelijke diakens

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Paus Franciscus wil een studiecommissie instellen naar de mogelijkheid om vrouwen tot permanente diakens te wijden. Dat zei hij donderdag tegen 900 generale oversten van vrouwelijke religieuzen, die op dit moment in Rome vergaderen.

Vaticaanstad

Een van de vrouwelijke religieuzen stelde de paus de vraag waarom vrouwen van het diakenambt zijn uitgesloten en zij stelde voor een ‘officiële commissie in te stellen om die vraag te onderzoeken’.

De paus antwoordde instemmend: ‘Het zou goed zijn als de kerk deze vraag zou kunnen ophelderen. Ik accepteer uw voorstel en ga erover praten om zo’n commissie in te stellen.’

De vraag is volgens de paus of de diaconessen in de vroege kerk een apart ambt bekleedden (en dus gewijd werden), of slechts een kerkelijke functie vervulden. Hij vertelde deze vraag een aantal jaren geleden ‘met een goede, wijze professor’ besproken te hebben, maar zei dat het antwoord op die vraag wazig was gebleven.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is het diaconaat een van de drie kerkelijke ambten, naast dat van bisschop en priester. Diakens worden gewijd op weg naar hun priesterschap. Er zijn ook ‘permanente diakens’ gewijd voor het diaconaat. Dit kunnen ook gehuwde mannen zijn. Ze dopen en helpen bij huwelijkssluitingen.

In 1994 schreef Johannes Paulus II dat ‘de kerk geen autoriteit bezit’ om vrouwen tot priester te wijden, maar over het vrouwelijke diaconaat schreef hij niets. In 2002 publiceerde het Vaticaan een studie van de Internationale Theologencommissie over het diaconaat, waarin op de vraag geen definitief antwoord kwam, al leek de commissie naar een negatief antwoord te neigen.

Tegenstanders van het vrouwendiaconaat in de Rooms-Katholieke Kerk wijzen erop dat het kerkelijk ambt één is, en dus toelating van vrouwen automatisch ook toelating tot het priester- en bisschopsambt zou moeten betekenen, of in ieder geval dat de deur gevaarlijk open komt te staan.

Voorstanders wijzen op een wijziging in het kerkelijk recht door paus Benedictus XVI uit 2009, waarin hij een duidelijker scheiding aanbrengt tussen het bisschops- en priesterambt enerzijds en het diakenambt anderzijds. Beide eerste vertegenwoordigen volgens de vorige paus ‘Christus als hoofd’ (van de kerk als ‘Lichaam van Christus’), terwijl de diaken ‘Christus als dienaar’ representeert. Met deze opheldering zou volgens voorstanders van vrouwelijke diakenen het belangrijkste tegenargument vervallen zijn. <

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?