Paus onderstreept karakter eucharistie

BARNEVELD - De paus zet de zaken weer op scherp in zijn nieuwe encycliek over de eucharistie, die hij in de week voor Pasen zal ondertekenen. Hij bevestigt dat er een fundamenteel onderscheid is tussen de rooms-katholieke eucharistie en het protestantse avondmaal.
De paus veroordeelt daarom deelname aan de communie tijdens oecumenische vieringen van protestanten en rooms-katholieken. Hij refereert eraan dat de kerken die ontstaan zijn uit de Reformatie ,,niet de authentieke en integrale inhoud van het Eucharistisch Mysterie hebben bewaard''. De eucharistie is het sacrament waarbij de Rooms-Katholieke Kerk het kruisoffer en de verrijzenis van Christus herdenkt. Volgens de kerkleer worden brood en wijn tijdens de eucharistie echt veranderd in het lichaam en bloed van Christus. Transsubstantiatie heet dat, en daarmee onderscheidt dit sacrament zich van het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?