Paulus

De apostel Paulus staat dit jaar centraal in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook de Katholieke Vereniging voor Oecumene doet wat met het Paulusjaar. Waarom eigenlijk?, vraagt RKKerk.nl aan Geert van Dartel, secretaris van deze vereniging. ,,Ik denk dat Paulus ons door zijn leven heel concreet met Christus en het evangelie in contact brengt. Hij roept soms weerstand op, maar is tegelijkertijd een authentieke getuige van het geloof. Door de eeuwen heen heeft hij steeds tot de verbeelding gesproken. Niet alleen in de katholieke Kerk, maar ook in de orthodoxie en bij grote namen van de Reformatie als Luther, Calvijn en Barth.''
Of Dartel zelf ook iets met Paulus heeft. ,,Absoluut. Al mijn hele leven zie ik om mij heen de kerkelijke betrokkenheid afnemen. Bij Paulus lees ik waarom het toch goed is om d&243;&243;r te gaan. Hij behandelt alle grote thema's: oecumene in de brief van de Efeziërs, verzoening in de brief aan de Korintiërs en de genade van het geloof in de Romeinenbrief. Wij lijden onder oude tegenstellingen en proberen daar tegen op te komen. Dat is wat Paulus ook deed; hij heeft tot het laatst toe de goede strijd gestreden.'' Preken Als iemand spreekt van nieuws met een 'vette kop', zie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?